สนามบินดอนเมืองซ้อมแผนฉุกเฉิน รับมือโรคติดต่ออันตราย