ฝ่ายมั่นคง เชื่อภาพศพ “โกตี๋” ตัดต่อสร้างข่าวซ่อนตัว