มท.1 แจงยกเลิกแบบฟอร์มตม.6 เดิมเปลี่ยนใช้แบบใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"ประยุทธ์" ลงนามยกเลิกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) เดิม เปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ให้กรอกง่ายขึ้น  ลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน