นักวิชาการชี้จัดระเบียบรถเมล์ใหม่ไม่แก้รถติด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แนวคิดเรื่องปฏิรูปเส้นทางรถเมล์รูปแบบใหม่ และ เปลี่ยนป้ายบอกทาง ของกรมการขนส่งทางบก มีการพูดถึงเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ คือ จะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาจราจร แต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านผังเมืองและการคมนาคม เห็นว่า การแก้ปัญหารถติดต้องมองภาพรวมการคมนาคมในเขตเมืองทั้งระบบ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน