เหยื่อละเมิดทางเพศครวญถูกสอบหลายครั้งเหมือนถูกกระทำซ้ำ