อุตุฯระบุพายุโซนร้อน “ฮาโตะ” เข้าฟิลิปปินส์ ยังไม่กระทบไทย