“ขยะ” อันตรายกว่าคิด กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์