พาณิชย์สั่งห้ามขึ้นราคาอาหารปรุงสำเร็จ หลังขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม