ปตท.ทยอยขึ้นราคา "เอ็นจีวี" บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้รถ