เมียนมาร์ประกาศกฎอัยการศึกเขตโกก้าง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เมียนมาร์ประกาศกฏอัยการศึกบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉาน หลังการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยโกก้างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

TOP ประเด็นร้อน