พสกนิกรเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพฯ รอแถวไม่เกิน 1 ชั่วโมง