ไฟเขียวบริจาคเข้า "กองทุนยุติธรรม" ลดหย่อนภาษี 2 เท่า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คลังลดหย่อนภาษี 2 เท่า หนุนคนใจบุญบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อสู้คดีในชั้นศาล

เมื่อวันที่ (3 ต.ค. 60) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... หรือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม โดยสาระสำคัญจะเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม โดยสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค โดยบุคคลธรรมดาสามารถบริจาคและนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เมื่อรวมกับการบริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ให้หักภาษีเท่าที่บริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจาหักค่าใช้จ่ายและหักลกหย่อนอื่น ๆ แล้ว

ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายเพื่อบริจาคในกองทุนยุติธรรมสามารถหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา และการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้วต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรมเป็นกองทุนสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยส่วนหนึ่งของเงินรายได้ของกองทุนยุติธรรมมาจากเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ช่วยสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ