5 สถานี “บีทีเอส” แสดงภาพในหลวง ร.9 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ