“ประวิตร” ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมดูแล ปชช. เข้ากราบพระบรมศพ ร.9