“ดูแตร์เต้” เลิกใช้ตร.กวาดล้างยาเสพติดหลังคะแนนนิยมตกต่ำ