วันคล้ายวันสวรรคต 1 ปี ปชช. ถวายดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9