มท.1 ชี้ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่กระทบ กทม. สั่งเร่งพร่องน้ำ