ผ่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินสมทบเพิ่มได้อะไร?

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังชัดเจนแล้วว่า สำนักงานประกันสังคม มีแนวคิดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนจากผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นเดือนละ 1,000 บาท ในกลุ่มที่มีเงินเดือน 2หมื่นบาทขึ้นไป ทำให้มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวงกว้าง

TOP ประเด็นร้อน