สปส.ชี้เก็บเงินประกันสังคมเพิ่มเป็น 1,000 บ. สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังจากสำนักงานประกันสังคม มีแนวคิดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนจากผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นเดือนละ 1,000 บาท ในกลุ่มที่มีเงินเดือน 2 หมื่นบาทขึ้นไป ทำให้มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวงกว้าง ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า การเก็บเงินเพิ่มขึ้น หมายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะสามารถให้กับผู้ประกันตนได้เพิ่มขึ้นด้วย

TOP ประเด็นร้อน