"สรรเสริญ" แจงรัฐบาลไม่ได้สั่งรื้อถอนทุบทำลายเทวรูปภายในวัด 

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รัฐบาลปฏิเสธสั่งรื้อถอนทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจของคณะสงฆ์ที่อยากเห็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมคำสอนและพระวินัย เชื่อชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรับได้

TOP ประเด็นร้อน