ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เฝ้าระวังคลื่นลมในทะเล เตรียมรับมือพายุ