ประชาชนไม่พอใจผู้ว่าฯชลบุรี ชุมนุมขับไล่เข้าสู่วันที่ 4