“ด็อมเร็ย” เข้ากัมพูชา อ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อน ลุ้นสลายตัวก่อนกระทบไทย