เตือนระวังอากาศแปรปรวน “ฝนตก-อากาศหนาว” เสี่ยง “โรคปอดบวม”