มาตรฐานกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใหม่ มีผล 7 พ.ย.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมอ.เตรียมกำหนดให้มาตรฐานกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2062-2558 มีผลบังคับใช้ 7 พ.ย.นี้ โดยผู้ทำ ผู้นำเข้าจะต้องขออนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานฉบับใหม่

วันนี้ (7 พ.ย.60) นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สมอ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2062-2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พ.ย.60 เป็นต้นไป ผู้ทำ ผู้นำเข้า จะต้องขออนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานฉบับนี้ 

ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทำตาม มอก. 2062-2543 จำนวน 20 ราย อนุญาตให้นำเข้า จำนวน 29 ราย ดังนั้น หากผู้ประกอบการต้องการรักษาสิทธิ์ในการผ่อนผันเพื่อประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิม จะต้องยื่นคำขอตาม มอก. 2062-2558 กับ สมอ. ก่อนวันที่ 7 พ.ย.นี้ เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิผ่อนผันให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมได้ตามกฎหมาย

สำหรับผู้บริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ซึ่งติดอยู่บริเวณตัวเครื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีคุณภาพ และคุ้มค่าแน่นอน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า มอก. 2062-2558 อ้างอิงมาจากมาตรฐาน IEC 60335-2-15 (2012) โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมจาก มอก. เดิม เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปคือ มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าและมีการทดสอบระบบดิจิตอลที่ใช้ควบคุมการทำงานต่างๆของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เช่น ระบบเร่งเดือด ระบบปรับระดับอุณหภูมิ ระบบล็อคฝาอัตโนมัติ ฯลฯ รวมถึงซอฟแวร์ในระบบดิจิตอลที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้มีการทบทวนมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน สถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวก่อนจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้นั้น สมอ. ได้ประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ