“ผู้การโจ๊ก” ยืนยันไม่รู้เรื่อง ตำรวจท่องเที่ยวเก็บส่วยภูเก็ต