สพฐ.เห็นด้วยข้อเสนอยกเลิกสอบเข้า ป.1 ส่งผลต่อพัฒนาการสมองเด็ก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา มีข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ว่าควรยกเลิกการจัดสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพราะทำให้เด็กเครียดส่งผลต่อการพัฒนาของสมอง ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกมาเห็นด้วย เพราะ ไม่เคยมีนโยบายให้จัดสอบตั้งแต่ต้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน