ตร.เชื่อเกลือเป็นหนอนลักถุงเงิน 6 ล้านหายไร้ร่องรอย