บางสะพานน้ำลด แต่ในชุมชมยังท่วม-สะพานถูกตัดขาดยังไม่ซ่อม

VIEW 72