กรมควบคุมโรค เผยไทยยังไม่มีผู้ป่วยติดโรคพยาธิจาก “หนอนตัวแบนนิวกินี”