ระวัง! “หนอนตัวแบนนิวกินี” ก่อโรคในคนได้ แต่ยังไม่พบผู้ป่วยในไทย