กรมศุลกากรยึด “งาช้าง-เกล็ดลิ่น” ลักลอบนำเข้าจากคองโก มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท