พัทยาซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รับมหกรรมเรือนานาชาติ