ที่ปรึกษา สทน. เสนอตั้ง “ตูน” เป็นทูตท่องเที่ยวและกีฬา