ประกันสังคมจ่อใช้หลักเกณฑ์ "บัตรทอง" ช่วยผู้เสียหายทางการแพทย์