เจ้าของไร่มันฯมอบตัวสารภาพยิงกระทิงวังน้ำเขียว อ้างป้องกันตัว