ทนาย-อัยการแนะแยกงานสอบสวนตำรวจให้เป็นอิสระ-ตรวจสอบได้