ปลอดภัยแล้ว! จนท. นำรถแบ็คโฮขุดสระช่วยเหลือช้างป่า 7 ตัวได้สำเร็จ