คลัง-เกษตรเตรียมหารือยกหนี้เกษตรกร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง ถึงกรณีการพิจารณายกหนี้ให้เกษตรกรที่เป็นหนี้คงค้างในโครงการและกองทุนของรัฐ เบื้องต้นมียอดหนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาทและนำข้อสรุปเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.อีกครั้ง

TOP ประเด็นร้อน