อิตาลีจัดประมูลเห็ดทรัฟเฟิลสีขาว ราคาสูงเกือบ 3 ล้านบาท