เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเสนอกรมประมงช่วยรับซื้อ "ปลาหมอสีคางดำ" 20 บาท/กก.