นักร้องดังคืนรางวัลเกียรติยศ “เสรีภาพแห่งกรุงดับลิน” ประท้วง “ซูจี”