ผู้ปกครองขับไล่ครูอนุบาล มีพฤติกรรมทำร้าย-ขังเด็กในห้องเรียน