รถบัสทัศนศึกษาชนรถกระบะนร.เสียชีวิตและเจ็บหลายราย

VIEW 2.97k