แฉ! หนุ่มยิงหนังสติ๊กงานเจดีย์สมุทรปราการ ฟันค่าเกม 900 บาท