“ครูพลาม” ผู้พิชิต 2,000 กิโลเมตร ตั้งเป้าวิ่งเหนือจดใต้ปีหน้า