ชาวบ้านเสนอพัฒนาพื้นที่เป็นจุดชมกระทิง แทนย้ายออกจากเขาแผงม้า