เปิดใจฮีโรคนแรกวิ่ง"เบตง –แม่สาย"หาเงินช่วยค่าอาหารกลางวันเด็ก