แพทย์แนะสัญญาณเตือน “โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”