ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ รวมตัวเรียกร้องช่วยครูถูกยกเลิกเงินบำนาญ